• Szkoła Podstawowa w Nebrowie Wielkim
   • Nebrowo Wielkie z lotu ptaka
   • Sprzątanie świata
   • Rocznica Odzyskania Niepodległości
    •            OGŁOSZENIE

    • W dniach 25, 26, 27  maja   2021 r. (wtorek, środa, czwartek) odbędzie się egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej   w Nebrowie Wielkim.

     Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim Nr 14/2020 z dnia 7 września 2020 r. dni 25, 26, 27 maja  są  dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla klas: I, II, III, IV, V, VI,  VIIa,  VIIb szkoły podstawowej.

     Do szkoły przyjeżdżają uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej na godzinę 8.30.

     Oddział ,,O” i oddział przedszkolny   pracują zgodnie  z planem.

     Dyrektor szkoły - Mariola Strzelczyk

   •                  Powrót uczniów do szkoły

   •  
    Od 4 maja br. uczniowie będą wracać stopniowo do szkoły. Nauka w trybie stacjonarnym zostanie przywrócona najpierw dla najmłodszych uczniów, potem obejmie również kolejne etapy edukacyjne.
    od
    4 maja 2021r. - (wtorek)  uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej wracają do nauki w trybie stacjonarnym.
    od
    17 maja 2021r. - (poniedziałek) uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej wracają do szkoły w trybie hybrydowym, zgodnie z harmonogramem.
    od
    31 maja 2021r. (poniedziałek) wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

               Źródło: Konferencja prasowa Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia z dn. 28.04.2021 r.


    Harmonogram nauczania hybrydowego dla klas IV-VIII

    Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim

    w okresie  od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r.

    Dni Nauczanie stacjonarne Nauczanie zdalne

    17 maj 2021 r.  - poniedziałek

    18 maj  2021 r. – wtorek

    19 maj 2021 r.  – środa

    20 maj 2021 r. - czwartek

    klasy: IV, V, VIII

    klasy: VI, VIIa, VIIb

    21 maj 2021 r. – piątek

    24 maj 2021 r. – poniedziałek

    28 maj 2021 r.  – piątek
    klasy: VI, VIIa, VIIb klasy: IV, V, VIII

     

    W dniach 25, 26, 27 maja 2021 r. egzamin klasy VIII.  Wszyscy uczniowie kl. I-VII zgodnie  z Zarządzeniem Nr 14/2020  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim dni 25, 26, 27 maja 2021 r. mają  wolne od zajęć dydaktycznych .

    Mariola Strzelczyk – dyrektor szkoły

  • NAUCZANIE HYBRYDOWE

   dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim

    od 26.04.2021 r.

   Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia od 26 kwietnia 2021 r. (od poniedziałku) uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej będą uczyć się w trybie hybrydowym zgodnie z załączonym harmonogramem.

   Szczegółowe informacje będą przekazywane przez dyrektora szkoły i wychowawców za pomocą dziennika elektronicznego Librus.

    

   HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO KLAS 1-3

   W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NEBROWIE WIEKIM

   OD 26.04.2021 r.

    

   Przedział czasowy Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3

   26, 27, 28 kwiecień 2021 r. - poniedziałek, wtorek, środa

   nauka stacjonarna w szkole nauka stacjonarna w szkole nauka zdalna

   29,30 kwiecień 2021 r.

   czwartek, piątek

   nauka stacjonarna w szkole nauka zdalna nauka stacjonarna w szkole

    

   3 maja 2021 r. – poniedziałek - Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
    

   Klasy 4-8 szkoły podstawowej - wydłużenie nauki zdalnej od 26.04.2021r. do 30.04.2021r.

   Mariola Strzelczyk– dyrektor szkoły

  •    Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 na terenie Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim.

   I.PODSTAWA PRAWNA:

   1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
   2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
   3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. Zm.),
   4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
   5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872),
   6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
   7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
   8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

   Procedury_bezpieczenstwa_COVID_SP_Nebrowo.pdf

   • Dzień Ziemi w świetlicy
    • Dzień Ziemi w świetlicy
    • 11.05.2021
    • Z okazji Światowego Dnia Ziemi w dniu 21 kwietnia w świetlicy szkolnej poruszono tematykę związaną z ekologią i ochroną naszej planety Ziemi. Najmłodsi mieli okazję wziąć udział w zajęciach dotyczących prawidłowej segregacji odpadów, sposobów oszczędzania wody, prądu i papieru, uczniowie poznali odnawialne źródła energii. Na końcu zajęć uczestnicy wykonali przestrzenne eko prace plastyczne pt. Żonkile wykorzystując ponownie opakowania kartonowe po jajkach. Jolanta Błędzka

    • Dzień Ziemi w świetlicy: Czytaj więcej
   • Dzień Ziemi
    • Dzień Ziemi
    • 24.04.2021
    • Chronić przyrodę, oszczędzać wodę, dokarmiać ptaki, dbać o zwierzaki, kwiaty hodować, drzewa szanować, Ziemię ratować, nigdy nie śmiecić i uczyć tego wszystkiego inne dzieci. Tymi słowami można krótko podsumować obchodzony 22 kwietnia "Dzień Ziemi". Dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w zabawach o tematyce dbania o naszą planetę. W mniejszych grupach wykonały pracę techniczną "Ziemia- nasza planeta". Swoją ekologiczną wiedzę utrwaliły i sprawdziły dzięki quizowi wiedzy, na koniec otrzymując zasłużoną odznakę "Przyjaciela Ziemi". Justyna Woźniak

    • Dzień Ziemi: Czytaj więcej
   • Mały ekolog
    • Mały ekolog
    • 24.04.2021
    • W tym roku szkolnym w przedszkolu prowadzona jest innowacja pt. "Mały ekolog to ja!", której opiekunem jest pani Justyna Woźniak. Ma ona na celu szerzenie postaw proekologicznych a także wzbogacenie wiedzy na temat środowiska i konieczności dbania o nie na co dzień. Przedszkolaki podczas zajęć nie tylko poznają zasady segregacji śmieci, ale też aktywnie dbają o przestrzeń wokół przedszkola, pilnując czystości a także siejąc wiosenne kwiaty przed wejściem do placówki. Razem stworzyły też "Kodeks małego ekologa", w którym zawarły najważniejsze zasady, tórymi Ponadto dzieci wzbogaciły wiedzę na temat obiegu wody w przyrodzie, z zaciekawieniem uczestniczyły w zabawach badawczych. Oprócz tego dzieci wiedzą już jak należy dbać nie tylko o rośliny, ale też o zwierzęta, szczególnie w czasie zimy. W tym roku chętnie dokarmiały głodne ptaki, które odwiedzały nasze przedszkole. Dzięki takim zajęcio

    • Mały ekolog: Czytaj więcej
   • Urząd Gminy w Sadlinkach
   • Ministerstwo Edukacji Narodowej
   • Kuratorium Oświaty w Gdańsku
   • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
   • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Poniedziałek 17.05.2021
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Biuletyn informacji publicznej