• Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci. Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom,  oraz przekazany na najbliższych zebraniach.

                                                                                                                                                   Z poważaniem   

    Jarosław Pinkas - Główny Inspektor Sanitarny                  Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej     

      2018.11.08_list_MEN_GIS_dyrektorzy_szkol.pdf 

    2018.11.08_list_MEN_GIS_rodzice.pdf