•                     "AZYMUT NA SUKCES"

    • - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim" 

     Okres realizacji projektu – od 01.07.2009 roku do 31.07.2011 roku. Na realizacje projektu szkoła uzyskała grant w wysokości 729 310,00 złotych.

     CELE PROJEKTU:
     Celem ogólnym projektu jest:
      

     •wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim. 
     Celami szczegółowymi projektu są: 
     •podniesienie poziomu kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych,
     •poprawa znajomości języków obcych,
     •podniesienie umiejętności informatycznych,
     •zwiększenie dostępu do kultury i sztuki,
     •zmiana motywacji i aktywności uczniów z nastawieniem na sukces i dowartościowanie,
     •podniesienie jakości nauczania poprzez zastosowanie aktywizujących metod, badań, odkryć, zajęć w terenie,
     •podniesienie jakości procesu dydaktycznego poprzez zastosowanie nowoczesnych środków medialnych.