• SZKOLNY WĘZEŁ

     Redaktor naczelna: Zuzanna Tumiłowicz

     Skład: Anna Krupa, Nikola Grzywacz, 

     Izabela Bułka, Ewa Michalska, Weronika Kuc

     Opiekun: Marzena Figacz 

      

      

      

  •    Numery Szkolnego Węzła w roku szkolnym 2018/2019    

                                                 

               

             numer 95                      numer 94                numer 93

                 95.pub                                   94.pub                              93.pub