• List przewodni Kurator Oświaty

    • Szanowni Państwo,

     Panie i Panowie Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych

     w województwie pomorskim

            W związku ze zbliżającym się okresem egzaminów zewnętrznych, a następnie rozpoczęciem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, zwracam się
     z prośbą o ponowne przypomnienie Rodzicom, Opiekunom i Uczniom zasad rekrutacji. Jednocześnie pozwalam sobie załączyć ulotkę, która może stanowić dodatkowy materiał informacyjny dla Rodziców/Opiekunów i Uczniów.

           Chciałabym ponadto Państwa poinformować, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku została stworzona specjalna zakładka (górny pasek) dedykowana procesowi rekrutacji. W tym miejscu znajdują się i będą sukcesywnie uzupełniane informacje, które mogą być użyteczne dla Państwa, jak również dla Rodziców i Opiekunów uczniów, m.in. harmonogram rekrutacji, inne dokumenty oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

          Jednocześnie zwracam się z prośbą o przekazanie Rodzicom i Opiekunom uczniów, biorącym udział w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 mojego listu, dotyczącego tego procesu (list
     w załączeniu). Forma przekazania listu (elektroniczna, ustna czy papierowa) pozostaje do Państwa autonomicznej decyzji, jednakże proszę, aby była ona skuteczna.

          Szanowni Państwo, chciałabym podziękować za współpracę z Kuratorium Oświaty w Gdańsku i wyrażam nadzieję, że nadal możemy liczyć na Państwa pomoc w różnych obszarach naszych działań.
     Jako Pomorski Kurator Oświaty deklaruję pełną otwartość na Państwa propozycje w zakresie kolejnych przedsięwzięć, które możemy zorganizować w zakresie nadzoru pedagogicznego, m.in. wspomaganie pracy szkół i kadry oświatowej. Zachęcam również do systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej, na której staramy się zapraszać Państwa do udziału w spotkaniach, konferencjach o różnorodnej tematyce.

     Z wyrazami szacunku,

     Pomorski Kurator Oświaty - dr Monika Kończyk