• Rada Szkoły

     z ramienia rodziców:

     Elżbieta Kalkowska - przewodnicząca
     Marcin Gruszczyński - sekretarz
     Wioletta Lubecka - skarbnik                                  

     z ramienia nauczycieli:

     Anna Gółkowska
     Iwona Krupa
     Anna Michalska

     z ramienia uczniów:

     Lena Cichańska
     Oliwier Kaliszewski
     Filip Balicki