• Rada Szkoły

     z ramienia rodziców:

     Iwona Trzaska - przewodnicząca
     Marcin Gruszczyński - sekretarz
     Wioletta Lubecka - skarbnik                                  

     z ramienia nauczycieli:

     Anna Gółkowska
     Marzena Pomianowska
     Anna Michalska

     z ramienia uczniów:

     Anna Krupa
     Nikola Grzywacz
     Ewa Michalska