•                Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

    • Zapisy dzieci do szkoły i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej  w Nebrowie Wielkim na rok szkolny 2021/2022

      

     odbywać się będą 

     - dla oddziałów przedszkolnych od 01 marca do 19 marca 2021 roku

     - dla klasy pierwszej szkoły podstawowej od 01 marca do 19 marca 2021 roku w godzinach od 7.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.  

      

      Przy zapisie należy przedłożyć:

     • wniosek lub zgłoszenie (dostępne w sekretariacie oraz na stronie WWW szkoły)
     • metrykę urodzenia dziecka,
     • dowód osobisty,
     • numer PESEL dziecka.

     Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły 

     Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 

     - Do oddziału przedszkolnego zapisujemy dzieci z rocznika 2016, 2017, 2018.

     - Lista zakwalifikowanych dzieci zostanie opublikowana w kwietniu 2021 roku.

     Rekrutacja do klasy zerowej i pierwszej

     - Do klasy zerowej zapisujemy dzieci z rocznika 2015.

     - Do klasy pierwszej zapisujemy dzieci z rocznika 2014.

      Obwód szkoły:
     Do obwodu szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim należą wsie: 
     Grabowo, Kaniczki, Wiśliny, Nebrowo Wielkie, Nebrowo Małe, Glina, Rusinowo, Bronisławowo.