• PT KRUS w Kwidzynie informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym oraz kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy- upadkom zapobiegamy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie konkursów na tablicach informacyjnych bądź stronach internetowych w celu zachęcenia dzieci do udziału w konkursach ze względu na atrakcyjne nagrody, ale przede wszystkim udział w ww. konkursach pozwala na poszerzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa na terenie gospodarstwa rolnego.