• Dyrektor Szkoły
     Mariola Strzelczyk - nauczyciel dyplomowany

     Kierownik edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
     Łucja Koncicka - nauczyciel dyplomowany