• Dyrektor Szkoły
     Mariola Strzelczyk - nauczyciel dyplomowany

     Wicedyrektor
     Łucja Koncicka - nauczyciel dyplomowany