•                       Za rękę z Einsteinem

    • -projekt edukacyjny w Gimnazjum w Nebrowie Wielkim

     przy współpracy z Politechniką Gdańską - wydziałem fizyki technicznej i matematyki stosowanej

      

     Projekt skierowany jest do uczniów klas I i II gimnazjum. Okres realizacji projektu – od 01.03.2007 roku do 31.03.2008 roku.

     Na realizacje projektu szkoła uzyskała grant w wysokości 37 720,00 złotych.

      

     Cele i priorytety projektu:

     - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze szkół wiejskich, rozwój aspiracji edukacyjnych i kształtowanie aktywnych postaw, podniesienie jakości kształcenia, aktywizowanie społeczności lokalnej  w zakresie działań na rzecz edukacji  i wychowania młodzieży, rozwój społeczeństwa informacyjnego, polityka równych szans.

      

     Sposoby działania:
     - pokazy z fizyki i matematyki, wakacje lub ferie z fizyka i matematyką, kursy, konferencje i spotkania dla nauczycieli  fizyki i matematyki, lekcje pokazowe i warsztaty dla nauczycieli, konkursy fizyczne i matematyczne, zajęcia pozalekcyjne.

      

       Harmonogram działań: „Klubu Przyjaciół Einsteina” w Gimnazjum Nebrowie Wielkim -  dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z fizyki 2 godziny tygodniowo, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki 2 godziny tygodniowo, 4 pikniki naukowe z fizyki, 4 pikniki naukowe z matematyki, udział w Konkursach z Matematyki i Fizyki, udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki,     udział w zajęciach Szkoły Letniej Matematyki i Fizyki na Politechnice Gdańskiej, udział w zajęciach otwartych z matematyki i fizyki prowadzonych przez studentów Politechniki Gdańskiej, organizacja Festynu Naukowego, organizacja Festiwalu Nauki.

      

     Realizatorzy Projektu „Za rękę z Einsteinem”
     Koordynator - Dorota Laskowska, kierownik projektu – Mariola Strzelczyk, księgowa – Alicja Nakonieczna, Nauczyciele: Bernarda Lewandowska, Piotr Obód, Adam Czumiel.