• Rada Rodziców

      

     Przewodniczący - Ewelina Gruszczyńska
     Zastępca - Justyna Jarosz
     Zastępca - Dorota Krzyżek

     Sekretarz – Paulina Kopecka

     Sekretarz – Magdalena Królikowska

      

     Przewodniczący trójek klasowych

      

               Oddział Przedszkolny – Paulina Kopecka

     Odział przedszkolny „0” – Paulina Wołk

     Klasa I SP – Justyna Jarosz

     Klasa II SP – Dorota Krzyżek

     Klasa III SP – Elżbieta Kalkowska

     Klasa IV SP – Elżbieta Kalkowska

     Klasa V SP – Elżbieta Bobrowska

     Klasa VIa SP – Magdalena Królikowska

     Klasa VIb SP – Ewelina Gruszczyńska

     Klasa VII SP – Anita Formela

     Klasa VIII SP – Sylwia Kwiatkowska