• Rada Rodziców

      

     Przewodnicząca - Elżbieta Kalkowska
     Zastępca - Alicja Seremet
     Zastępca - Joanna Szczepanowska

     Sekretarz – Ewa Ludwikowska

     Skarbnika – Leszek Piekoś

      

     Przewodniczący trójek klasowych


               Oddział Przedszkolny – Adrianna Puczkowska

     Odział przedszkolny „0” – Ewa Ludwikowska

     Klasa I SP – Elżbieta Kalkowska

     Klasa II SP – Alicja Seremet

     Klasa III SP – Elżbieta Bobrowska

     Klasa IV SP – Edyta Barsul

     Klasa Va SP – Joanna Szczepanowska

     Klasa Vb SP – Iwona Majsak

     Klasa VI SP – Leszek Piekoś

     Klasa VII SP – Justyna Adamczyk

     Klasa VIII SP – Ewa Wieleba

               Klasa III GIM – Aneta Borkowska