• Skład Rady Rodziców

     Szkoły Podstawowej W Nebrowie Wielkim

     2021-2022

      

     Przewodniczący - Ewelina Gruszczyńska
     Zastępca - Elżbieta Kalkowska

     Sekretarz – Ewa Ludwikowska

      

     Przewodniczący trójek klasowych

     2021-2022

      

               Oddział Przedszkolny – Magdalena Ostrowska

     Odział przedszkolny „0” – Anna Rutkowska

     Klasa I SP – Adriana Puczkowska

     Klasa II SP – Justyna Jarosz

     Klasa III SP – Ewa Ludwikowska

     Klasa IV SP – Justyna Jarosz

     Klasa V SP – Elżbieta Kalkowska

     Klasa VI SP – Elżbieta Bobrowska

     Klasa VII SP – Magdalena Królikowska

     Klasa VIII a SP – Ewelina Gruszczyńska

     Klasa VIII b SP – Anita Formela