• Terminarz spotkań z rodzicami

     • 01.09.2020 r.  -  Zdalne spotkanie z rodzicami - omówienie procedur w związku z covid 19 
     • 16.09.2020 r. Zdalne spotkanie z rodzicami - Wybór trójek klasowych. Zapoznanie z planem pracy na rok 2020/2021
     • 26.11.2020 r.  -  Zdalne spotkanie z rodzicami -  Informacje na temat postępów  w nauce i zachowaniu.
     • 03.02.2021 r. -  Omówienie klasyfikacji semestralnej. Spotkania klasowe.
     • 11.05.2021 r.  -  Zebrania klasowe. Informacje na temat postępów  w nauce i zachowaniu.