• Terminarz spotkań z rodzicami

     • 17.09.2018 r.  - Zebranie ogólne. Zebrania klasowe. Wybór trójek klasowych. Zapoznanie z planem pracy na rok 2018/2019
     • 19.11.2018 r.  -  Zebrania klasowe. Informacje na temat postępów  w nauce i zachowaniu.
     • 24.01.2019 r. Zebranie ogólne z rodzicami. Omówienie klasyfikacji semestralnej. Spotkania klasowe
     • 06.05.2019 r.  - Zebrania klasowe. Informacje na temat postępów  w nauce i zachowaniu.